TKP HEADLINE

“วัดบ้านกู่” ศูนย์รวมจิตใจของคนตำบลบ้านกู่

 

“วัดบ้านกู่” ศูนย์รวมจิตใจของคนตำบลบ้านกู่

วัดบ้านกู่ (วัดชัยมงคล) ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โบราณสถานศิลาแลง ปัจจุบันอยู่ในเขตวัดบ้านกู่ ทางวัดได้เทปูนเป็นลานรอบโบราณสถาน และสร้างศาลาโปร่งคลุมตัวโบราณสถาน ทำซุ้มประตูด้านหน้าและด้านหลัง ทางด้านทิศเหนือและใต้ยังคงมีคูน้ำอยู่ แต่ด้านอื่นถูกรบกวนสภาพไปมาก เพราะทางวัดได้ถมดินทับไปแล้ว อ่านต่อ


ขนมเเปรรูปบ้านโนนรัง

 อาชีพชุมชน

บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง ผลิตขนมชนิดต่างๆออกจำหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพและสมาชิกของกลุ่มฯ อ่านต่อ

เกษตรทฤษฎีใหม่ นายวิสุทธิ์ ศรเสนา

 


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น : เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนองนา โมเดล เกษตรทฤษฎีใหม่ ปราชญ์ชาวบ้าน : นายวิสุทธิ์ ศรเสนา

ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล : นายวิสุทธิ์ ศรเสนา อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 12 บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประกอบอาชีพ เกษตรกร

ความเป็นมา : นายวิสุทธิ์ ศรเสนา ประกอบอาชีพ เกษตรกร ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมนำเทคโนโลยีพื้นบ้านมาพัฒนาองค์ความรู้โดยการศึกษาและทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองและเครือข่าย นำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงและเกิดเป็นรูปธรรมโดยการปฎิบัติงานในส่วนตนเองเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ อ่านต่อ

บุญข้าวสาก’ ประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน

 

บุญข้าวสาก’ ประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน

ทำความรู้จักประเพณี "บุญข้าวสาก" ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต โดยจะทำพิธีกรรมกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี

เดือนกันยายน นับเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหว้และเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหูแค่วัน สารทจีน ของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศก็มีประเพณี "สารทไทย" เพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกัน โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะเรียกการทำบุญวันสารทไทยแตกต่างกันไป ได้แก่ บุญข้าวสาก ของชาวภาคอีสาน บุญชิงเปรต ของชาวภาคใต้บุญสลากภัตร ของชาวภาคเหนือ บุญข้าวสารทของชาวภาคกลาง อ่านต่อ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

ป่าดูนลำพันตั้งอยู่ในเขตตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มีลักษณะเป็นป่าชุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายของสัตว์นานาพันธุ์ เช่น งูเหลือม ตัวเงินตัวทอง สุนัขจิ้งจอก นก มด เเมลง สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็ก ๆ บนพื้นที่หลายร้อยไร่เจ้าหน้าที่ได้ทำเส้นทางเดินสำรวจป่าระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีป้ายให้ความรู้ติดตามต้นไม้ ตลอดเส้นทางเดินสำรวจท่านจะได้พบกับความหลากหลายของต้นไม้ เเละสมุนไพรไทยที่ขึ้นเรียงรายตลอดเส้นทาง มีเจ้าหน้าที่ดูเเลป่าพาเดินสำรวจ เเนะนำสมุนไพร ต้นไม้ หากท่านได้มาท่องเที่ยว จะสำผัสได้ถึงบรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศบริสุทธื์ อีกทั้งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเชื่อว่ารักษาโรคได้ เป็นบ่อน้ำที่มีน้ำผุดออกมาตลอดทั้งปี

ผ้าไหม นาเชือก

 

ผ้าไหม (Thai silk) เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวสยามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ กว่าจะเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงาม ต้องผ่านกระบวนการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานของช่างทอ เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงตัวไหม การสาวไหมเพื่อนำมาทำเป็นเส้นไหม การฟอกไหม การย้อมสี และการทอเป็นผืนผ้า

ตัวไหมที่เลี้ยงกันในประเทศไทยเพื่อนำมาทำเส้นใยเป็นตัวไหมชนิด Bombyx mor จัดเป็นผีเสื้ออยู่ในวงศ์ Bomycideae กินใบหม่อนเป็นอาหาร ลอกคราบ ๔ ครั้งในระยะที่เป็นตัวหนอนดักแด้ ฟักออกเป็นตัวได้ปีละหลายครั้ง รังไหมมีขนาดเล็กแต่จะให้เส้นไหมที่มีความอ่อนนุ่มและเป็นมันงากว่าไหมพันธุ์จีนและพันธุ์ญี่ปุ่น แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าบริวณประเทศไทยมีการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมอย่างแพร่หลายมาช้านาน อ่านต่อ

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น : หมู่บ้านทำมาค้าขายบ้านห้วยทราย

 

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น : หมู่บ้านทำมาค้าขายบ้านห้วยทราย

ความเป็นมา : นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการ และขยายช่องทางการตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน อ่านต่อ
ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand